Celková hodnota v košíku s DPH
0,-Kč

Obsah košíku OBSAH KOŠÍKU

Obchodní podmínky a reklamační řád


Povinnosti prodejce:
odeslat objednané zboží na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávkovém formuláři (výjimka případné delší expedice platí pro druh zboží, u kterého je toto výslovně uvedeno v popisu). V případě bezhotovnostní platby bude zboží odesláno v den připsání částky na účet prodejce. Pokud nebude některý produkt z objednávky dostupný a zboží tudíž nebude možno odeslat ve stanovené lhůtě bude provozovatel kontaktovat zákazníka a dále se bude objednávka řešit individálně (storno, odložení dokud nebude objednávka kompletní nebo odeslání části objednávky).
expedovat zboží v řádném obalu, který zabraňuje případnému mechanickému poškození. Součástí každé dodávky je dodací list, plnící zároveň funkci listu záručního, případně faktura, pokud si ji zákazník vyžádá.
za důvěrné pokládat veškeré osobní údaje, uvedené zákazníkem, a neposkytnout je žádné třetí osobě v souladu se zákonem 101/200 Sb. o ochraně informací.


Práva prodejce:
pozastavit či odmítnout vyřízení následné zakázky zákazníka, který závazně objednané zboží neodebere, k ceně dodávaného zboží přičíst náklady na poštovné a balné.


Práva zákazníka:
odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v souladu se zákonem č. 367/2000, a to do 14i dnů od převzetí zboží. Výjimku tvoří zakázky s audiozáznamy a multimedia,  CD-ROMy, u kterých byl porušen obal. V případě odstoupení od smlouvy prosím zašlete zboží v původním neporušeném obalu spolu s dodacím listem a informací, kam bude vrácena platba, ať bezhotovostně či složenkou (tento bod se nevztahuje na podnikatelské subjekty).


Povinnosti zákazníka:
uvést úplnou platnou adresu, na kterou bude zboží dodáno.odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu (včetně poštovného a balného), uvedenou v závazné objednávce.

 

Reklamační řád:
Reklamační řád vychází z následujících právních norem: Zákon 634/1992 Sb. ze dne 16. prosince 1992 o ochraně spotřebitele a Občanský zákoník Oddíl čtvrtý - Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě.

Zákazník se stává vlastníkem zboží okamžikem převzetí, kdy zároveň začíná běžet 24měsíční záruční lhůta. Záruka se vztahuje na všechny zjevné i skryté vady, bránící řádnému používání zboží (chybějící listy, poškozená vazba, nefunkčnost multimediálního zboží apod.), nevztahuje se naopak na opotřebenost způsobenou běžným užíváním.
V případě odstranitelnosti vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, řádně a bez zbytečného odkladu odstraněna. Pokud je vada neodstranitelná, má zákazník právo na výměnu zboží či odstoupení od smlouvy, stejně jako při opakovaném výskytu vad odstranitelných včetně vrácení poštovného za reklamační řízení.
Podání reklamace probíhá některým z následujících způsobů:

a) e-mailem: klice@autoklice.cz

b) doporučeným dopisem na adrese: Ing. Petr Dedek - DEPEKALK, Ptice 2, 252 18
Praha západ. Do reklamace prosím uveďte číslo objednávky a popis zjištěných vad a jejich projevů.

Prodejce rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí zákazníka e-mailem, pokud nebylo dohodnuto jinak.
Uznaná reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Provozovatel neručí za škody, způsobené přepravcem:
pokud je zásilka zákazníkovi předáváno ve zjevně deformovaném obalu, je oprávněn zboží nepřevzít. V opačném případě je třeba reklamaci uplatnit na dopravci.


Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – rozpor s kupní smlouvou
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil, rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Reklamační řád a obchodní podmínky jsou v platnosti od 1.1.2012. Změny vyhrazeny.

 

Dodací podmínky - způsob platby a doručení


Způsob platby:
Během objednávky budete vyzváni k volbě způsobu platby.

1.Platba převodem.

Po vygenerování objednávky a obdržení e-mailu s její kopií, poukažte výslednou částku na bankovní účet se správným variabilním symbolem (číslo objednávky).
Všechny údaje přijdou na e-mailovou adresu, kterou  jste zadali při vyplňování objednávky.
Po připsání této částky na účet bude zboží vyexpedováno.

2.Platba dobírkou při převzetí zboží.

Celková cena  je součet ceny zboží a expedičního poplatku.

 

 

Doručení:

Doprava: DPD

Osobní odběr: na jakékoliv pobočce:

- OD Kotva, Praha 1, nám Republiky
- HM TESCO Zličín, Skandinávská 1, Praha 13, Zličín
- Kaufland Kladno, Italská 50, Kladno Kročehlavy

K ceně nebude připočítán expediční poplatek.

 

Prohlášení o ochraně soukromí Ing. Petr Dedek - DEPEKALK, Ptice 2, 252 18, Praha západ:
Veškeré Vaše osobní údaje pokládáme za důvěrné a zavazujeme se neposkytnout je žádné třetí osobě v souladu se zákonem 101/200 Sb. o ochraně informací.

 

Nakládání s osobními údaji
Veškeré nakládání s osobními údaji kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní data, která kupující uvede v objednávce, slouží pouze ke správnému uskutečnění a plnění objednávky a dodávky. Osobní data nebudou poskytnuta třetí osobě ani jinak použita bez souhlasu nositelů těchto dat, vyjma realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží kupujícímu. Kupující má právo kdykoliv požádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z databáze prodávajícího. Využíváním služeb internetového obchodu prodávajícího kupující souhlasí se shromaždováním svých osobních údajů potřebných k uskutečnění a plnění objednávky a dodávky.

 

První nákup
Nakupování je velmi snadné a pohodlné. Internetový obchod AUTOKLÍČE má podobnou strukturu jako kamenné - v každém oddělení naleznete jednotlivé vytříděné položky. Seznam oddělení se nachází v levém navigačním panelu. Klikáním na odkazy se propracujte až k požadovanému produktu nebo použijte vyhledávač- pomocí kterého snadno vyhledáte požadovaný produkt podle jeho názvu nebo popisu.

Bližší parametry, popisy a obrázky zobrazíte po kliknutí na název zboží nebo jeho obrázek.

Pokud jste našli zboží, které hledáte a chcete si jej objednat, klikněte na tlačítko "Koupit". Zboží se přesune do tzv."košíku"(v pravo nahoře), kde
se ukládá zboží v průběhu nakupování. Takto postupujete u každého druhu zboží, které chcete koupit.

Pokud chcete měnit počet kusů u zboží, klikněte na "OBSAH KOŠÍKU" v pravé horní části a ve formuláři přepište počet kusů u zboží a stiskněte ENTER... Klknutím zpět nebo na položku v menu se vrátíte zpět a můžete pokračovat ve vkládání zboží do košíku.

Pokud chcete ukončit nákup a přejít k pokladně klikněte na "OBSAH KOŠÍKU" v pravé horní části.
Zobrazí se seznam zboží. Dále tlačítkem "Odeslat objednávku" (pod seznamem znoží)  potvrdíte objednávku a dále na dalším formuláři výberete způsob dodání a platby.

Před prvním nákupem se prosím seznamte s obchodními a záručními podmínkami jakožto i nákupním a reklamačním řádem. Podáním objednávky potvrzujete souhlas se všemi těmito podmínkami.

Veškeré objednávky jsou závazné. Proto si prosím pečlivě zkontrolujte správnost všech uvedených údajů v objednávce.

Po objednání je zaslána kopie objednávky na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Objednávky mohou být ověřovány také telefonicky.

V případě dotazů, či připomínek nás neváhejte kontaktovat na uvedených telefonních číslech, které naleznete v menu Kontaktní informacePřejem Vám příjemné nakupování ...

TOP autoklíče

cit3ob
cit3ob ....
skladem
Cena: 450,-Kč
nis80
....
do 10 dnů
Cena: 1.800,-Kč
ford24
....
do 10 dnů
Cena: 2.050,-Kč
Ford4D
Ford Fiesta 01-08,
Focus 98-, Fusion,
Ka 02-08, Mondeo
95-07, T ....
Skladem
Cena: 1.650,-Kč
sk2ob
....
skladem
Cena: 390,-Kč